ON-LINE Õppekeskkond | +372 566 90799

Ettevõttest

ÕNNELIKU KOERA KOOL - KOOL TEADLIKULE KOERAOMANIKULE

Ülaltoodud lause võtab meie eesmärgid ühte lausesse kokku - ehk siis meie sooviks on, et iga koer oleks õnnelik. Selleks õpetame inimestele koerte "keelt" ning aitame koera omanikel mõista, mida nende lemmik öelda tahab.

Õpetame koerad lõdva rihmaga jalutama, õpetame nad koerteks, kes ei tee pahandust ning kuulavad omaniku sõna.

Me ei soovi muuta koeri robotiteks, kes täidavad inimeste käske ilma ise mõtlemata - koer on mõtlev ning iseseisvalt toimetulev loom, keda saab õpetada otsustama, kas tema tegevus on hea või halb ning kas omanik sellist tegevust koera poolt soovib. Koer, kes saab ise mõelda ja tegutseda, on inimesele õnnelik ja meeldiv kaaslane.

Selleks, et kõik ülalkirjeldatu saaks juhtuda, tuleb meil tuua inimene välja tavapärasest koera treeningu kujutlusest ning õpetada täiesti uusi asju.

Mida see tähendab? See tähendab, et igal koeraomanikul tuleb iseenda sees sügavalt järgi mõelda, mida ja kuidas on vaja koerale õpetada. Meetodid, millega üritati koera probleemkäitumist lahendada 5, 10 või rohkem aastat tagasi tänapäeval enam ei päde. Kahjuks on väga raske viia uut mõtteviisi inimeste teadvusesse ning on tavaline lootus, et kui õpetada koerale selgeks istu-lama-seisa, siis pärast seda peaks tema käitumine muutuma kuidagimoodi paremaks. Tegelikkuses see meetod muidugi ei toimi ning vaja on hoopis teistsugust lähenemist ning inimesepoolse mõtteviisi muutust.

Koerad on selleks muutuseks valmis - kas ka inimesed?

Meie põhitreener on Marko Ponder, kes viib läbi nii koertega treeninguid kui loenguid ning lahendab teie muresid.