ON-LINE Õppekeskkond | +372 566 90799

Olen koerte käitumisnõustaja ning PDTE (Pet Dog Trainers of Europe) ehk rahvusvahelise treenerite organisatsiooni liige ning PDTE Eesti esindaja (PDTE Country Representative).

Kui soovite saada rohkem infot PDTE kohta, taotleda liikmeks saamist või on teil küsimusi teiste PDTE Eesti koeratreenerite kohta, võite samuti minu poole pöörduda.

Kõik minu treeningud ja koolitused on vastavuses PDTE eetiliste põhimõtetega.

Minu suureks eesmärgiks on inimeste teadlikkuse tõstmine koerte õpetamise vallas, selleks viin läbi erinevaid seminare ning koolitusi koeraomanikele. Koolitused annavad koeraomanikele iseseisvalt võimaluse koerte probleemkäitumist ennetada juba kutsikapõlves läbi õigete kasvatusvõtete.

Tegelen koertega, kes vajavad põhjalikumat abi oma murekohtadele. Koerad, kellel võivad olla erinevad käitumisprobleemid, agressiivsus, kartlikkus ning muud lahendamata küsimused, millistele koera tavaline käskimine ja allutamine tegelikku lahendust ei paku.

Külasta Dog Training Estonia Facebooki lehte ning vaata järgi webinare ning koolitusi.

Koerad on mul olnud kogu elu. Teadlikult õpetasin oma esimest koera, kui olin 15-aastane. Selleks lugesin korduvalt läbi ja ajasin näpuga järge sellises raamatus nagu "Koer" (NB! see ei ole raamat, milliste põhimõtete järgi tänapäeval koeri õpetada). Kuna oli nõukogude aeg ja koera õpetamise kohta infot praktiliselt saada polnud, siis see oli minu põhilektüür, et oma koerale elementaarsed oskused selgeks õpetada. Hoolimata minu olematutest teadmistest tegelikkuses koera treenida, õnnestus mul läbi visaduse saada üsnagi tubliks oma dobermanni-iseloomuga krants. Kuigi ta on juba aastakümneid tagasi läinud kõige parematele koerte jahimaadele, mäletan teda ikka sooja südame ja hea sõnaga.

Tänaseks päevaks olen asunud professionaalse koerte käitumisnõustaja (mida võib nimetada ka koeratreener) elukutse juurde. Õpetades enda koeri ja abistades sõpru-tuttavaid nende treenimiste juures, jõudsin arusaamisele, et mul võib olla koerte õpetamise peale mingit sorti annet. Lisaks andele on vaja loomulikult ka oskusi ja teadmisi. Selleks olen omandanud kogemusi ja teadmisi loengutes, samuti teiste treenerite käe all ning et end üldiselt tunnustatuks lugeda, läbisin rahvusvahelise  koertetreeneri koolituse (ainult positiivsed meetodid).  See oli pikk protsess ning koosnes paljude rahvusvaheliselt tunnustatud koerte käitumisnõustajate ja -treenerite koolitustest.

Käesolevaks ajaks (2021 a.) on mul läbitud enam kui 300 tundi teoreetilisi ja praktilisi koolitusi koerte probleemkäitumise alal, kuid see ei tähenda, et ei tule end rohkem täiendada - igal aastal võtan osa uutest rahvusvahelistest koolitustest, kus omandan pidevalt juurde vajalikke teadmisi ning oskusi.

Samas ei garanteeri ükski paber ega läbitud koolituste hulk seda, et iga inimene on sobiv just teie koeraga tegelema. Selleks, et veenduda minu teadmistes ja oskustes ning teile sobivuses, tuleb soovitavalt osa võtta mõnest koolitusest/loengust või siis praktilisest tunnist koos oma koeraga.

Miks õppisin koerte käitumisnõustajaks? Selline koertetreeneri nimetus on tänasel päeval Eestis veel suhteliselt vähetuntud, kuid erinevus tavapärasest koertetreeneri elukutsest seisneb üldiselt õpetamismeetodite erinevuses. Nimelt lahendan probleeme ja õpetan koeri nende käitumist lugedes koeri üldse käskimata.

Koertetreeneriks/käitumisnõustajaks ajendas mind õppima soov aidata koeri. Eestis on palju koeri ja nende omanikke, kes lihtsalt ei tea, mida oma koeraga peale hakata, ometi saab neile esmast abi anda ning suuremate probleemide lahendussuunad kätte anda paari tunni jooksul.

Teine suur põhjus koertetreeneriks õppida oli minule sobivate treenerite/koerakoolide puudus. Soovides treenida enda koera põrkusin tihti probeemiga kus peale "istu-lama-kõrval-siia" käskude õpetamise ei oska treener koeraga mitte midagi peale hakata, kuid minu koer ja ma ise vajaksin hoopis muud koolitust, mis hõlmaks ka koera käitusmisprobleeme ja võimalikke lahendusi.

Koera kuulekusele sundimine paraku tema iseloomu paranemisele kaasa ei aita. Seetõttu soovin luua inimestele võimaluse õpetada minu abiga oma koerale ka muid, hoopis olulisemaid oskusi kui istumine või lamamine.

Õpetan koeri, lugedes nende käitumist ning läbi selle suunates neid õigele teele. Põhiline treening toimub läbi positiivse motivatsiooni. Olen õppinud koeri suunama tänapäevaste kõige uuemate treeningmeetodite järgi, mis tähendab sisuliselt koerte keele ära õppimist - jah, neil on oma keel, tuleb seda lihtsalt osata.

Tegelen koertega, kes vajavad põhjalikumat abi oma murekohtadele. Koerad, kellel võivad olla erinevad käitumisprobleemid, agressiivsus, kartlikkus ning muud lahendamata küsimused, millistele koera istuma või lamama õpetamine tegelikku lahendust ei paku. Loomulikult on kõige lihtsam viis probleemide vältimiseks neid ennetada, ehk siis õpetada juba kutsikana koerale õigeid asju ja vältida tegevusi, mis teda vaimselt tasakaalust välja viivad. Probleemide ennetamiseks on hea mõte juba noore koeraga minu loengutest ja koolitustest osa võtta.

Minu kõige karmim karistusmeede koerale on konkreetne sõnaline keeld, äärmisel juhul suunamine rihmast ilma järske või tugevaid tõmbeid tegemata. Ükski koer ei vaja füüsilist karistamist, vaja on lihtsalt õigeid kasvatusmeetodeid.